Luleå Södra Rotaryklubb gjorde en CV 2017 och nu är det dags att förnya den. Visst vill du vara med?

 

 

Bokade datum är 5 och 6 maj med start kl 18.30. En månad innan kommer du att få material för förberedelse liksom anmälan.

I många Rotaryklubbar runt om främst i västvärlden efterlyser man hjälp med att höja engagemanget i klubben och bland medlemmarna för att få en mer levande och attraktiv Rotaryklubb.  Dessutom efterlyser Rotary International en bättre flerårsplanering för klubbarna. 

Det finns idag ett kompletterande program för Rotaryklubbar utvecklade av Rotarianer:

  • Club Visioning, CV

CV ökar aktiviteten och engagemanget i klubben i första hand och skapar en större gemenskap. Genom CV utvecklar medlemmarna en aktivitetsplan på några års sikt, var vill man att klubben ska vara om ex.vis. 3 år.  Detta utvecklingsarbete underlättas av certifierade facilitatorer som distrikten ställer upp med. 

CV kan genomföras på plats eller virtuellt men i dessa coronatider rekommenderas virtuellt. Tidsmässigt omfattar CV 2 möten á ca 2 timmar.

CV höjer engagemanget i klubben. Medlemmarna får gemensamma mål att jobba mot. Detta ger en klubb där man har kul.

Läs mer på www.clubvisioning.se 

Så här tyckte en klubbpresident några månader efter övningen:

”Vi hade ett klubbsamråd nu i veckan där vi gick igenom vilka delar vi redan startat upp och vad vi jobbar vidare med. Det känns verkligen roligt och jag upplever att engagemanget i vår klubb ökat ordentligt sedan vi jobbade igenom Club Visioning, nu vet vi vart vi ska och alla kan dra åt samma håll.”