Vår engagerade medlem Ingrid in action!

Under hela sommaren har Ingrid hjälpt till med Luleås vaccinering av Covid-19. Även här visar Ingrid på ett brinnande engagemang likt det hon under flera år bidragit med som ansvarig för Luleå Södras Rotaryklubbs medlemskommité.
Tack Ingrid!