Så här går vi vidare med Club Visioning
Arbetsgruppen som utsågs efter vi haft den s.k. skrivövningen 5-6 maj har nu tagit fram ett förslag till Master Plan med mål där vi som klubb vill vara kommande 3 åren.
Planen skall vi efter sommaren diskutera med alla medlemmar och den skall sen leda till en Action Plan för varje delmål. Då kommer vi att ha en handlingsplan klar för 3 år framöver som är förankrad hos alla medlemmar
 
Vi är den första klubben i vårt distrikt 2320 som gör en virtuell CV men fler klubbar i vårt distrikt är på gång till hösten. Runt om i Sverige planerar nu klubbar att göra en CV för att får en nystart efter pandemin.