Välkommen till nytt Rotaryår
Styrelsen planerar styrelsemöte 24 augusti kl 18.00.

Fortsatt trevlig sommar!