2021 års första styrelsemöte är planerat till den 12/1 2021 kl 19.00.
Då vi fortfarande tror att riktlinjerna håller i sig kör vi detta via webben.