Nu är vårens styrelsemöten spikade.
Styrelsen för Luleå Södra Rotaryklubb kommer sammanträda följande dagar: 16 mars, 20 april och 25 maj.
Mötet i juni beslutas under våren
 
Har du som medlem förslag på projekt, bra föreläsningar eller nya medlemmar är
styrelsen mycket tacksam om du inför varje möte skickar ditt bidrag till vår President.
 
Hälsningar
Styrelsen Luleå Södra Rotaryklubb