Med anledning av den ökade smittspridningen i Sverige
anpassar vi oss till att gå tillbaka med att ha digitala möten