Rotary Foundation Trustees och Rotary International styrelse har båda

enhälligt godkänt att lägga till ett nytt fokusområde: att stödja miljön.

 

Mer än 18 miljoner dollar i The Rotary Foundations globala bidrag har beviljats miljörelaterade projekt under de senaste fem åren. Att skapa ett tydligt fokusområde för att stödja miljön kommer att ge Rotary-medlemmar ännu fler sätt att åstadkomma positiv förändring i världen och öka vår påverkan.