Grattis Lillemor till ännu en Paul Harris Fellow-utmärkelse

Paul Harris Fellow-utmärkelse till vår klubbmedlem Lillemor Karlström

The Rotary Foundation har utdelat en PHF-utmärkelse till en av klubbens mångåriga medlemmar för hennes förtjänstfulla arbete avseende ”doing good in the World”. Till följd av pandemirestriktionerna gjordes utdelningen på ett digitalt fredagsmöte den 9 april, som många av klubbens medlemmar deltog i. Klubbens president, Ulf Nilsson, introducerade medlemmarna till utmärkelsen, varefter PHF-nål med 3 safirer och diplom virtuellt överräcktes till Lillemor. Ordföranden i distriktets TRF-kommitté tackade Lillemor för hennes engagemang och ”go”med ett kort tal från The Rotary Foundation.

Presidenten har vid ett senare tillfälle lämnat både diplom och PHF-nål till Lillemor.