Under Rotaryåret 2019-20 delade TRF ut 95,6 miljoner USD till 1359 GG, att jämföra med de 47,3 miljoner USD till 868 GG Rotaryåret 2013-14, dvs. det år GG introducerades.

Det är en mycket stor tillväxt och TRF är stolta över att bidragen stöder projekt som visar Rotarys påverkan och räckvidd!

Förändringar avseende TRF:s projektbidrag

För att TRF fortsättningsvis ska kunna stödja medlemmarnas ansträngningar till samhälls-hjälp via fler GG har flera kostnadsbesparande åtgärder vidtagits. Genom dessa åtgärder och överföring från TRF:s driftsreserver och RI:s budgetöverskott har nästan ytterligare 20 miljoner USD blivit tillgängliga detta år, men tyvärr är inte ens det tillräckligt för de ansökningar om projektbidrag som förväntas inkomma. Med de förändringar som träder i kraft den 1 juli 2021 stärks TRF:s förmåga att stödja fler GG.

Fem procent av nuvarande års AF-Share-bidrag (Årliga fonden-Share) tas från Världsfonden (World Fund, WF) och DDF (District Designated Fund) som hjälp att finansiera driftskostnader.

För närvarande delas insättningar till Årliga fonden-Share så att 50% går till Världsfonden och 50% går tillbaka till distriktet som DDF-medel. Från 1juli kommer det att dras 5% för att täcka administrationskostnader innan delningen görs. Det innebär att vi får tillbaka 47,5% i DDF-medel. Tidigare gjordes ett 5%-igt avdrag enbart från medlen som gick till Världsfonden. (Enkelt uttryckt innebär det att av 100 USD i insättning tas 5 USD till driftskostnader och 95 USD (95% ) delas lika mellan Världsfonden och DDF, dvs. 47,50 USD (47,5%) tillfaller vardera.

 

DDF-medel som överförs till Polio Plus matchas med 50% av Världsfonden

DDF-medel, som överförs till Polio Plus, matchas av Världsfonden (WF) med 50% mot tidigare 100% innan matchningen från Bill och Melinda Gates Foundation.

Gatesfonden fortsätter att matcha varje dollar som Rotary förbinder sig att samla in för utrotning av polio med 2 dollar, upp till 50 miljoner USD per år. Det är därför angeläget att vi fortsätter att samla in medel för utrotning av polio - detta är topp-prioriterat område! 

 

Global Grants matchningar från Världsfonden ändras den 1 juli så att vi får en matchning på 80% av distriktets DDF-medel i stället för 100%. 

Det innebär att DDF som används för GG, som tidigare fått 100% matchning från Världsfonden, kommer att minska till 80%. För Rotaryåret 2020-21 kommer DDF fortsatt att matchas med 100% så länge medel finns tillgängliga för ansökningar inlämnade till 31 maj och godkända 30 juni. För ansökningar som inte godkänns detta Rotaryår måste ny ansökan göras med justerad finansiering/budget.

Sedan 1 juli 2020 utgår ingen matchning av klubbarnas kontantinsatser.

Reglerna för användning av distriktets DDF-medel ändras.

Hittills har distrikten kunnat ligga kvar med outnyttjade medel hur länge som helst. Från 1 juli begränsas det till att DDF-medlen måste utnyttjas inom 5 år. Med början från den 1 juli 2026 kan distrikten välja hur man vill använda eventuella återstående medel genom att överföra dem till fonder inom TRF. Om ett distrikt inte anger hur man vill rikta detta bidrag kommer överföringen automatiskt att riktas till Världsfonden.